Gia nhập hội viên
Gia nhập hội viên
 • Phương châm xử lý thông tin cá nhân
 • Phương châm xử lý thông tin cá nhân

  Để có thể xử lý kịp thời và hài hoà những khó khăn liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân của các cơ quan chính phủ theo

  Điều 30 Luật bảo mật thông tin cá nhân  pingdream.net (dưới đây được gọi là Ping Dream) xin được thiết lập và công khai phương châm xử lý thông tin cá nhân như sau

  Điều 1 (Mục đích xử lý thông tin cá nhân)

       Pingdream.net (dưới đây gọi là Ping Dream xử lý thông tin cá nhân vì những mục đích sau đây. Trường hợp những thông tin cá nhân đang được xử lý
       không được sử dụng theo những mục đích dưới đây hoặc mục đích sử dụng được thay đổi theo Điều 18
  Luật bảo mật thông tin cá nhân.


  • 1.  Quản lý và gia nhập thành viên trang web

     - Xác định ý định tham gia thành viên, xác định và xác minh danh tính theo quy định dịch vụ thành viên, quản lý và duy trì tư cách thành viên,
       ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, xử lý thông tincá nhân vì mục đích thông báo khác nhau


  • 2.
  Giải quyết khiếu nại dân sự


      - Xác minh danh tính của người khiếu nại, xác nhận khiếu nại, thông báo liên lạc để điều tra sự thật, xử lý thông tin cá nhân nhằm mục đích thông báo kết quả xử lý.


  • 3. Cung cấp hàng hoá và dịch vụ


     - Xử lý thông tin cá nhân nhằm mục đích xác minh danh tính, xác 
  minh độ tuổi.


  • 4. Thông tin hình ảnh cá nhân


     - Xử lý thông tin cá nhân nhằm mục đích điều tra và phòng ngừa tội phạm

  Điều 2: Xử lý thông tin cá nhân và thời gian lưu trữ


    ①  Lưu trữ thông tin cá nhân theo quy định pháp luật. Lưu trữ thông tin cá nhân khi được sự đồng ý thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin cũng như
         thời gian sử dụng. Lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân trong thời gian sử dụng.


    ② Thời gian lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân như sau
   

  • 1.web>


  • Thông tin cá nhân liên quan đến gia nhập thành viên trang web> được lưu trữ và sử dụng cho mục đích trên kể từ ngày được đồng ý thu thập và sử dụng cho đến <5 năm>.  

  • Căn cữ lưu trữ: Quy định liên quan như Luật thương mại


  •  
  Quy định liên quan: 1) Ghi chép liên quan đến việc sử dụng và xử lý/thu thập thông tin cá nhân: 3 năm
                                     2) Ghi chép liên quan xử lý tranh chấp khiếu nại của người tiêu dùng: 3 năm
                                     3) Ghi chép liên quan đến việc cung cấp hàng hoá và thanh toán: 5 năm
                                     4) Ghi chép liên quan đến hợp đồng và huỷ tham gia hợp đồng: 5 năm; 5) Ghi chép liên quan đến hình ảnh/ quảng cáo: 6 tháng.

   

  Điều 3: Quyền lợi, nghĩa vụ của chủ thể thông tin, người đại diện pháp luật và phương thức thực hiện


    ① Chủ thể thông tin có thể thực hiện quyền lợi yêu cầu dừng xử lý, xoá, đính chính,  tham khảo thông tin cá nhân bất cứ thời điểm nào trên trang web Ping Dream

    ② Việc thực hiện quyền lợi theo Khoản 1 có thể thực hiện thông qua Fax, thư điện tử, văn bản theo Khoản 1 Điều 41 Luật thi hành
       「Luật bảo mật thông tin, Ping Dream sẽ ngay lập tức xử lý.


    ③ Việc thực hiện quyền lợi theo Khoản 1 có thể thực hiện thông qua ngườinhận uỷ quyền hoặc người đại diện pháp luật của chủ thể thông tin.
        Trong trường hợp này sẽ cần phải nộp Văn bản uỷ quyền theo mẫu đính kèm số 11 của Thông báo liên quan đến phương thức xử lý thông tin cá nhân (Số 2020-7).


    ④ Việc yêu cầu dừng xử lý và tham khảo thông tin cá nhân, căn cứ theo Khoản 2 Điều 37, Khoản 4 Điều 35 của Luật bảo mật thông tin cá
  nhân,
         quyền lợ của chủ thế thông tin có thể bị hạn chế.

   

    ⑤ Việc yêu cầu đính chính và xoá thông tin cá nhân, trường hợp thông tin cá nhân đó được ghi rõ theo đối tượng thu thập tại quy định khác thì yêu cầu đó sẽ không thể thực hiện được.


    ⑥ Ping Dream sẽ xác nhận người đưa ra những yêu cầu như dừng xử lý thông tin, xoá, đính chính, tìm hiểu thông tin theo quyền lợi của chủ thể thông tin
        có phải là thành viên đó hay là người được quyền hay không.  Điều 4: Soạn hạng mục thông tin cá nhân xử lý


    ① Đang tiến hành xử lý hạng mục thông tin cá nhân sau

   

        •  Mục yêu cầu: Email, số điện thoại, câu hỏi và trả lời mật khẩu, mật khẩu, ID đăng nhập, giới tính, ngày tháng năm sinh, họ tên, lịch sử sử dụng dịch vụ,
           đăng nhập truy cập, Cookie, thông tin IP truy cập, lịch sử thanh toán

   

  Điều 5: Huỷ thông tin cá nhân
   

    ①  Ngay lập tức huỷ thông tin cá nhân liên quan khi các thông tin cá nhân trở lên không cần thiết như quá hạn thời gian lưu trữ hoặc thông tin đã đạt được mục đích xử lý.
   

    ②  Trường hợp tiếp tục lưu trữ thông tin theo quy định khác mà không quan tâm đến việc thông tin cá nhân được đồng ý từ chủ thể thông tin đã đạt được mục đích xử lý
         hay đã vượt quá thời hạn lưu trữ, thông tin đó có thể được chuyển sang một cơ sở dữ liệu riêng hoặc lưu trữ sang một vị trí lưu trữ khác.


    ③ Quy trình và phương pháp huỷ thông tin cá nhân như sau
   

  1. Lựa chọn thông tin cá nhân phát sinh lý do huỷ quy trình huỷ, huỷ thông tin cá nhân sau khi nhận được chấp thuận của người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin.
   

  2. Phương thức huỷ Sử dụng phương thức kỹ thuật không thể khôi phục lại ghi chép thông tin dạng file điện tử


  Điều 6 (phương thức nâng cao tính an toàn của thông tin cá nhân) đang áp dụng phương thức như dưới đây để nâng cao tính an toàn của thông tin cá  nhân:
   

  1.  Tiến hành tự kiểm tra (1 lần/quý)
   

  2.  Chỉ định nhân viên sử dụng thông tin cá nhân đào tạo và giảm thiếu nhân viên sử dụng thông tin cá nhân.
       Tiến hành đối sách quản lý thông tin cá nhân và giới hạn nhân sự phụ trách xử lý thông tin cá nhân.
   

  3. Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý nội bộ nhằm xử lý an toàn việc xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin cá nhân.
   

  4. Đối sách kỹ thuật ngăn chặn hacking Ping Dream sẽ cài đặt chương trình bảo an, kiểm tra làm mới định kỳ,
      cài đặt hệ thống vùng ngăn tiếp cận từ bên ngoài,giám sát kỹ thuật/vật ký nhằm ngăn chặn việc phá huỷ và lộ thông tin cá nhân gây ra do virus máy tính hoặc hacking.
   

  5. Thông tin cá nhân của người sử dụng mật khẩu của thông tin cá nhân được quản lý và lưu trữ bằng mật khẩu.
      Chỉ chính bản thân người sử dụng mới có thể biết được. Sử dụng tính năng bảo an riêng biệt như sử dụng khoá file hoặc đặt mật khẩu khi chuyển dữ liệu và file quan trọng.

   

  6. Sử dụng chức năng bảo mật để tránh bị mất, ăn cắp, làm giả lịch sử truy cập. Lưu trữ và quản lý lịch sử truy cập hệ thống thông tin cá nhân ngăn ngừa việc làmgiả
      và bảo mật lịch sử truy cập trong thời gian tối thiểu hơn 6 tháng.

   

  7. Áp dụng phương pháp cần thiết nhằm kiểm soát lượng truy cập thông qua việc huỷ, thay đổi, giữ quyền truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân có đặt hạn chế truy cập.
      Sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập nhằm kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.

   

  8. Lưu trữ tại nơi an toàn có thiết bị khoá truy cập như phương tiện lưu trữ phụ trợ, tài liệu có chứa thông tin cá nhân sử dụng thiết bị khoá truy cập nhằm mục đích bảo mật tài liệu

  9. Để riêng biệt tại nơi lưu trữ vật lý đang lưu trữ thông tin cá nhân có kiểm soát xâm nhập trái phép. Về việc này đang xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát truy cập.

   

  Điều 7: Vấn đề liên quan đến vận hành và từ chối cài đặt thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động


       ① Ping Dream sử dụng cookie để gọi lưu trữ thông tin sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp riêng cho từng người sử dụng.

       ② Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà máy chủ được sử dụng để vận hành trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người sử dụng và lưu trữ tại
           ổ cúng của máy tính của người sử dụng.


  Mục đích sử dụng Cookie: Được sử dụng để cung cấp thông tin được tối ưu hoá cho người dùng bằng cách xác định lượt truy cập,
  từ khoá tìm kiếm phổ biến, hình thức sử dụng và tìm kiếm cho từng trang web và dịch vụ tìm kiếm.


  Cài đặt Cookie: Vận hành và từ chối: Bạn có thể từ chối lưu cookie thông qua việc cài đặt lựa chọn menu thông tin cá nhân như sau: vào
                           Công cụ trình duyệt-> Internet option-> Chọn menu thông tin cá nhân.


  Trường hợp từ chối lưu Cookie, bạn có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn tuỳ chỉnh.


  Điều 8: Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân

   

       ① Ping Dream sẽ quản lý chung những công việc liên quan đến xử lý thông tin cá nhân và chỉ định người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân như sau nhằm 
          khắc phục thiệt hai và xử lý khiếu nại của chủ thế thông tin.

  Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân


  • Họ tên :

  • Vị trí công việc:

  • Chức vụ :

  • Số điện thoại:

       ②  Chủ thể thông tin có thể đồng thời sử dụng dịch vụ của Ping Dream và phản hồi đến bộ phận phụ trách và người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá
            nhân về các vấn đề liên quan phát sinh như khắc phục thiệt hại, xử lý khiếu nại, các câu hỏi liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.
            Ping Dream sẽ ngay lập tức phản hồi và xử lý các vấn đề thắc mắc của chủ thể thông tin.


  Điều 9: Yêu cầu tìm hiểu thông tin cá nhân


    Theo Điều 35 Luật bảo mật thông tin cá nhân chủ thể thông tin có thể yêu cầu các bộ phận dưới đây tìm hiểu thông tin cá nhân.
    Ping Dream sẽ nỗ lực liên tục xử lý những yêu cầu tham khảo thông tin cá nhân của chủ thể thông tin


  Điều 10: Phương pháp khắc phục xâm phạm quyền lợi


     Chủ thể thông tin có thể yêu cầu Trung tâm khai báo xâm phạm thông tin cá nhân, Hội chấn hưng internet Hàn Quốc, Uỷ ban hoà giải tranh cấp thông tin cá nhân tư vấn hỗ trợ giải quyết,           khắc phục những tranh chấp khiếu nại phát sinh do việc xâm phạm thông tin cá nhân.

   
  1. Tổng thanh tra(https://www.vksndtc.gov.vn/) 


  2. Sở cảnh sát : 113 (https://www.vksndtc.gov.vn/) 

   

  Điều 35 Luật bảo mật thông tin cá nhân Tìm hiểu thông tin cá nhân
  Điều 36 (Xoá hiệu chỉnh thông tin cá nhân)

  Điều 37: Dừng xử lý thông tin cá nhân  Căn cứ theo yêu cầu dừng xử lý thông tin cá nhân, người bị xâm phạm quyền lợi và lợi ích do việc xử lý thi hành của cơ quan công cộng có thể
  yêu cầu khiếu nại hành chính theo Luật khiếu nại hành chính được ban hành.  Điều khoản chi tiết về khiếu nại hành chính có
  thể tham khảo tại trang web của Uỷ Ban Khiếu Nại Hành Chình Trung Ương (
  www.simpan.go.kr)
 • Điều khoản sử dụng
 • Điều khoản sử dụng:


  Điều 1 (Mục đích) : Điu khon s dng này liên quan đến vic s dng toàn b dch v và ni dung số (dưới đây gi tt là Ni dung”) được cung cp trc tuyến trên trang web
  pingdream.net do Ping Dream (d
  ưới đây gi tt là “Công ty”) điu hành, nhm mc đích đưa ra nhng quy đnh v trách nhim, nghĩa v và quyn li ca người s dng vi Công ty.


  Điu 2: (Định nghĩa) : Dưới đây là đnh nghĩa mt s thut ng s dng trong Điu khon này


    1. “Công ty” là Bên cung cp toàn b dch v và Ni dung vi tư cách là bên qun lý hot đng kinh tế có liên quan đến hot đng kinh doanh Ni dung.


    2. “Người s dng” có th là thành viên hoc không phi là thành viên s dng các Dch v và Ni dung được Công ty cung cp theo điu khon truy cp trang web ca Công ty.


    3. “Thành viên” là người đã ký hp đng vi Công ty, được cp ID và có th s dng liên tc dch v do Công ty cung cp và được cp nht liên tc thông tin v Công ty vi tư cách là     
       “Thành viên”


    4. “Không phi là thành viên” là người s dng dch v do Công ty cung cp nhưng không đăng ký tham gia thành viên.    5. “Ni dung” là nhng tài liu được th hin dưới dng video, hình nh, âm thanh, ch viết, ký hiu được s dng trên mng thông tin căn c theo quy đnh ti Mc 1 Khon 1 Điu 2 Lut bo
        m
  t thông tin và xúc tiến s dng mng thông tin. Ni dung được x lý và to ra dưới hình thc đin t nhm tăng hiu qu s dng và lưu tr.


    6. “ID” là t hp nhng ch viết hoc ch s được Công ty phê duyt đ xác đnh vic s dng dch v và nhn biết thành viên.


    7. “Mt khu” là t hp nhng ch viết và ch s do thành viên t đt ra đ xác nhn danh nghĩa thành viên khp vi ID đã đượtạo.


  Đ
  iu 3 : Địa ch (Bao gm đa ch nơi có th x lý khiếu ni ca người dùng)

  Để
  có th d dàng biết được thông tin cá nhân ca người s dng như người chu trách nhim qun lý thông tin cá nhân và s khai báo kinh doanh mua hàng thông tin,
  s
  đăng ký kinh doanh, đa ch hòm thư đin t, s Fax, s đin thoi.


  Điu 4 : Đăng tải Điu khon


    ① Công ty áp dng bin phá k thut đ thành viên có th kim tra ni dung và in toàn b điu khon tương ng trong quá trìnhgiao dch.


    ② Công ty s cài đt thiết b k thut đ người s dng có th phn hi và đt nhng câu hi liên quan đến ni dung ca Điu khon này ti Công ty


    ③ Để người s dng có th d dàng hiu ni dung quan trng như Điu kin hoàn tr, Điu khon hu hp đng, Công ty s cung cp màn hình
       Popup c
  ũng như màn hình kết ni riêng bit và       xác nhn người s dng.


  Đ
  iu 5 : Chnh sa điu khon


    ①
  Công ty có th điu chnh Điu khon s dng này trong phm vi không vi phm nhng quy đnh pháp lut liên quan đến quy đnh điu khon,
       lu
  t bo v người tiêu dùng trong giao dch đin t, lut kinh doanh ni dung s.


    ② Trường hp công ty có điu chnh điu khon, công ty cn thông báo rõ v lý do điu chnh và ngày áp dng. ĐỒng thi trong thi gian 7 ngày sau ngày áp dng Điu khon điu chnh,
       Công ty c
  n thông báo trên màn hình dch v ban đu Điu khon điu chnh cùng vi điu khon hin ti.


    ③ Trường hp công ty điu chnh điu khon, sau khi công b Điu khon điu chnh, xác nhn phía người s dng có đng ý vi vic áp dng Điu khon điu chnh hay không.
       Tr
  ường hp người s dng không đng ý vi Điu khon điu chnh, phía Công ty cũng như người s dng có th hu hp đng s dng ni dung.
       Khi đó ng
  ười s dng s phi bi thường thit hi gây ra theo điu khon hu hp đng.


  Đ
  iu 6 : (Gii thích Điu khon)


  Nhng quy đnh không được đưa ra trong bn Điu khon này và vic gii thích Điu khon này khác vi nhng tp quán thương mi cũng như nhng quy đnh liên quan khác,
  quy đ
  nh bo v người s dng ni dung s do B văn hoá th thao du lch ban hành, quy đnh liên quan đến quy chế điu khon, quy đnh liên quan đến bo v người tiêu dùng trong
  giao d
  ch đin t, quy đnh phát trin kinh doanh ni dung s trc tuyến.


  Điu 7 : Gia nhp thành viên


     ①
  Vic gia nhp thành viên, người s dng s căn c theo ni dung ca Điu khoản đ đăng ký gia nhp thành viên, sau khi đăng ký Công ty s
        h
  p đng căn c theo ni dung đăng ký đó.


     ② Trên đơn đăng ký gia nhp thành viên, người đăng ký cn đin nhng thông tin sau. Khi gia nhp thành viên, s dng s đin thoi được chng  nhn ti thông tin đánh giá s đp.

   
         1. Họ tên thành viên và số điện thoại


         2. S ID và mt khu


         3. Địa ch hòm thư đin t
   

         4. Loi ni dung s dng


         5. Thông tin khác do công ty yêu cu


     ③ Công ty căn c theo ni dung đăng ký, xét duyt đăng ký theo đúng nguyên tc. Mt khác Công ty có th không duyt đăng ký tham gia trong nhng trường hp sau:


         1. Người đăng ký tham gia đã tng có tư cách thành viên trước đó theo Điu khon này


         2. S dng tên ca người khác hoc tên không đúng

   
         3. S
  dng thông tin sai hoc không đin ni dung Công ty đưa ra


         4. Không đ
  ược duyt do li ca người s dng hoc vi phm nhng điu khon quy đnh khác. 


      ④ Công ty có th bo lưu phê duyt trong trường hp có hoc không thiết b liên quan đến dch v hoc phát sinh các vn đ về chuyên môn hoc k thut.


      ⑤ Theo khon 3 và Khon 4, trường hp không duyt đăng ký gia nhp thành viên hoc bo lưu phê duyt, Công ty cn thông báo đến người đăng ký.
         Ngo
  i tr trường hp không th thông báo đến người đăng ký mà không phi do li t phía công ty.


      ⑥ Thời điểm xác lập hợp đồng gia nhập thành viên chính là thời điểm công ty phê duyệt đăng ký gia nhập đến người sử dụng.


  Điều 8 : Nguyên tắc đặc biệt liên quan đến việc gia nhập thành viên của trẻ vị thành niên. Người sử dụng dưới 19 tuổi sẽ bị huỷ đăng ký và không được chấp thuận gia nhập.
  Điều 9 : Thay đổi thông tin thành viên
   
    ①  
  Qua màn hình qun lý thông tin cá nhân,thành viên có th thay đi và chnh sa thông tin cá nhân ca mình bt c lúc nào.
   
    ②  
  Khi đăng ký gia nhp thành viên, trường hp có thay đi các thông tin đã được đăng ký, cn thông báo đến công ty v nhng thay đi đó bng thư đin t, chnh sa trc tuyến hoc
       b
  ng các phương thc khác.
    ③   Trường hp thay đi theo Khon 2 mà không thông báo đến công ty, công ty s không chu trách nhim v nhng thit hi li v li ích phát sinh.


  Điều 10 : Nghĩa vụ quản lý ID và mật khẩu của thành viên

       ①   Thành viên chu trách nhim qun lý ID và mt khu ca mình và không cho phép Bên th 3 s dng.
   

          Trường hp thành viên b ăn cp ID và mt khu hoc b mt Bên th 3 s dng, cn ngay lp tc thông báo đến Công ty và tuân th theo hướng dn ca Công ty.


       ③​  Nhng thành viên gp phi trường hp như trên Khon 2 mà không thành tht thông báo đến Công ty hoc trường hp có thông báo đến phía Công ty nhưng không tuân theo
      ch
  dn ca Công ty, Công ty s không chu trách nhim đi vi nhng tn hi li ích phát sinh.


  Điều 11 : Thông báo đến thành viên


   ① Trường hợp công ty cần thông báo đến thành viên, Công ty có thể tiến hành thông qua hòm thư điện tử mà thành viên đã đăng ký.


   ② Trường hợp Công ty thông báo đến toàn thể thành viên, Công ty có thể thay thế phương thức thông báo theo Khoản 1 bên trên bằng cách đăng lên Bảng tin của Công ty trong vòng trên
      7 ngày. Mặt khác, đối với những vấn đề có ảnh hưởng đáng kể liên quan đến giao dịch của chính thành viên đó, Công ty cần gửi thông báo theo Khoản 1 bên trên.


  Điều 12 : Rút hoặc huỷ tư cách thành viên


   ① Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi tư cách thành viên Công ty bất cứ lúc nào, Công ty cần ngay lập tức xử lý yêu cầu rút tư cách thành viên.


   ② Trong các trường hợp dưới đây, Công ty có thể dừng hoặc hạn chế tư cách thành viên


     1. Trường hợp đăng ký thông tin giả mạo khi xin gia nhập


     2. Trường hợp thành viên không hoàn thành các nghĩa vụ mà các thành viên phải chịu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của công ty.


     3. Trường hợp đe doạ trật tự giao dịch điện tử như ăp cắp thông tin hoặc cản trở người khác sử dụng dịch vụ của Công ty.


     4. Trường hợp sử dụng Công ty để có hành vi trái với  trật tự và đạo đức công cộng hoặc cấm cản Điều khoản này cũng như những quy định pháp luật.


   ③ Lặp lại hành vi tương tự trên 2 lần sau khi bị công ty hạn chế hoặc dừng tư cách thành viên, trong vòng 30 ngày nếu không khắc phục được
      sự việc thì Công ty có thể huỷ tư cách thành viên.


   ④ Trường hợp Công ty huỷ tư cách thành viên, Công ty có thể xoá bỏ đăng ký thành viên. Công ty thông báo việc này đến thành viên, trước khi xoá bỏ đăng ký,
       tạo cơ hội để giải thích rõ ràng trong thời gian tối thiểu trên 30 ngày.


  Điều 13 : Đăng nội dung của “Nội dung”


   ① Công ty hiển thị những thông tin như dưới đây trên màn hình ban đầu dành cho người sử dụng Nội dung sao cho thật dễ hiểu


      1. Tên và tiêu để của Nội dung Content


      2. Ngày tháng năm tạo và hiển thị Content


      3. Họ tên của người tạo Nội dung (Trường hợp là pháp nhân, họ tên của người đại diện), địa chỉ, số điện thoại


      4. Nội dung của “Nội dung”, phương pháp sử dụng, phí sử dụng và các điều kiện sử dụng khác.


    ② Trong quá trình ký hợp đồng, Công ty cung cấp đến người sử dụng thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật cần thiết khi sử dụng và thời gian có khả năng sử dụng cho từng Nội dung.


  Điều 14 : Lập hợp đồng sử dụng


    ① Người sử dụng đăng ký sử dụng căn cứ các bước hoặc theo quy trình tương tự được công ty đưa ra. Trước khi ký hợp đồng, Công ty người sử dụng cần hiểu rõ từng điều khoản và
       cung cấp những thông tin để có thể giao dịch tránh xảy ra sai sót hoặc sai lầm.


      1. Tham khảo và lựa chọn mục lục Nội dung


      2. Nhập địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại (và số điện thoại di chuyển), địa chỉ, họ tên.


      3. Kiểm tra nội dung liên quan đến phương pháp xử lý Công ty sẽ áp dụng đối với những Nội dung không đúng theo hợp đồng và quy định rút lại hợp đồng.


      4. Xác nhận điều khoản của Điều 3 bên trên khi đồng ý với Điều khoản hoặc từ chối

         (Click chuột vào Yes)


      5. Đồng ý xác nhận của Công ty cũng như xác nhận liên quan đến việc đăng ký sử dụng Nội dung


      6. Chọn phương thức thanh toán


    ② Trong các trường hợp sau đây, Công ty có thể không phê duyệt hoặc bảo lưu phê duyệt đăng ký


      1. Trường hợp sử dụng không đúng tên hoặc dùng tên của người khác


      2. Trường hợp đăng ký thông tin giả mạo hoặc không đăng ký những nội dung Công ty yêu cầu


      3. Trường hợp trẻ vị thành niên sử dụng nội dung bị cấm sử dụng theo luật bảo mật thông tin thanh niên


      4. Trường hợp không có thiết bị cho dịch vụ hoặc phát sinh vấn đề kỹ thuật


    ③ Hợp đồng được coi là được lập tại thời điểm đạt được phê duyệt của Công ty theo phương thức thông báo xác nhận tiếp nhận theo Khoản 1 Điều 16.


    ④ Việc hiển thị đồng ý chấp thuận của Công ty bao gồm thông tin liên quan đến việc huỷ/ đính chính, khả năng cung cấp dịch vụ và kiểm tra việc đăng
       ký sử dụng của người dùng.

   

  Điều 15 : Nguyên tắc đặc biệt liên quan đến hợp đồng sử dụng cho trẻ vị thành niên Trường hợp Công ty để cho trẻ vị thành niên dưới 20 tuổi sử dụn g dịch vụ có phí, tất

               cả cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Sau khi ký hợp đồng, nếu không đạt
               được sự chấp thuận, người chưa thành niên hoặc người đại diện theo pháp luật có thể yêu cầu phương pháp xử lý để có thể huỷ hơp đồng đó trước khi ký kết.


  Điều 16 : Thông báo kiểm tra tiếp nhận. huỷ và thay đổi đăng ký sử dụng


  ① 
  Trường hp có thông tin đăng ký s dng ca Người s dng, Công ty cn gi thông báo xác nhn tiếp nhn đăng ký đến Người s dng.
   

      Người s dng nhn được thông báo xác nhn tiếp nhn đăng ký, trường hp thông tin xác nhn không khp, có th ngay lp tc yêu cu hu hoc thay đi đăng ký s dng. Trước
       khi cung c
  p dch v, Công ty nhn được yêu cu ca Người s dng, Công ty cn ngay lp tc x ký yêu cu. Mt khác, trường hp nếu người s dng đã thanh toán, cn phi   
       tuân theo quy đ
  nh ti Điu 27 liên quan đến vic rút khi hp đng.
   

  Điều 17 : Nghĩa vụ vủa Công ty


     ① Công ty cần phải nghiêm chỉnh thực hiện những nghĩa vụ và quyền lợi được đưa ra trong bản Điều khoản này theo đúng quy định của pháp luật.


     ② Để giúp người sử dụng có thể sử dụng Nội dung một cách an toàn, Công ty cần cài đặt một hệ thống bảo mật, đưa ra và tuân
         thủ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng).


     ③ Công ty cần có biện pháp xử lý để có thể kiểm tra đột xuất thông tin thanh toán và sử dụng Nội dung của người sử dụng.


     ④ Liên quan đến việc sử dụng Nội dung, trường hợp công ty xác nhận những khiếu nại hoặc ý kiến do người sử dụng nêu ra là chính đáng, Công ty cần ngay lập
        tức xử lý. Theo khiếu nại và ý kiến được người sử dụng đưa ra, Công ty sẽ công bố kết quả và quá trình xử lý thông qua email hoặc sử dụng bảng thông báo.


     ⑤ Công ty phải bồi thường những thiệt hại phát sinh mà người sử dụng phải chịu do việc vi phạm nghĩa vụ được đưa ra trong Điều khoản này.


  Điều 18 : Nghĩa vụ của người sử dụng


        ① ​ Người s dng không được phép có nhng hành vi dưới đây


      1. Khi đăng ký hoặc thay đổi đăng ký, điền thông tin giả mạo


      2. Ăn cắp thông tin của người khác


      3. Thay đổi thông tin được Công ty đưa ra


      4. Truyền hoặc đăng thông tin bị cấm bởi Công ty (ví dụ như chương trình máy tính)


      5. Xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền Công ty và Bên thứ 3 khác


      6. Có hành vi cản trở nghĩa vụ hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty và Bên thứ 3 khác


      7. Có hành vi đăng hoặc công khai trên trang web của Công ty những thông tin trái với trật tự và đạo đức công cộng, thông tin, hình ảnh, âm thanh khiêu dâm hoặc
         bạo lực.

      8. Có hành vi bất chính hoặc bất hợp pháp khác


    ② Người sử dụng cần tuân thủ những quy định pháp luật liên quan, quy địnhcủa Điều khoản này, hướng dẫn sử dụng và những lưu ý liên quan đến Nội dung.
       Không được có hành vi cản trở nghĩa vụ với Công ty.


  Điều 19 : Phương thức thanh toán


  Phương pháp thanh toán cho việc việc sử dụng nội dung có thể được tiến hành theo những phương pháp dưới đây. Mặt khác, Công ty không thu thêm bất cứ loại phí nào phát
  sinh theo phương thức thanh toán cho người sử dụng


      1. Chuyển thanh toán quá các dịch vụ như dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, ngân hàng trực tuyến, ngân hàng email


      2. Thanh toán qua thẻ như thẻ trả trước, trả ngay, thẻ tín dụng


      3. Chuyển tiền trực tuyến


      4. Thanh toán bằng tiền điện tử


      5. Thanh toán căn cứ theo số điểm do công ty đưa ra (ví dụ như số mileage)


      6. Thanh toán bằng phiếu sản phẩm được công ty công nhận phù hợp với hợp đồng với Công ty.


      7. Thanh toán sử dụng điện thoại hoặc điện thoại di động


      8. Thanh toán bằng các phương thức thanh toán điện tử khác


   Điều 20 : Cung cấp và dừng dịch vụ Nội dung


     
   Dch v ni dung được cung cp theo nguyên tc phc v liên tc không ngng ngh 24 gi/ngày.


      ② Trường hợp cần kiểm tra bảo trì thiết bị máy tính, thay thế, sửa chữa, gián đoạn thông tin, hoặc các lỗi tương tự trong vận hành, Công ty có thể cùng
         lúc tạm dừng cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, Công ty thông báo đến  người sử dụng bằng phương pháp được đưa ra trong Điều 11 [Thông báo đến thành viên].
         Mặt khác, trường hợp vì lý do bất khả kháng nên không thể thông báo trước, Công ty có thể thông báo sau.


      ③ Công ty phải bồi thường tổn hại phát sinh cho người sử dụng nếu dừng cung cấp dịch vụ nội dung mà không có lý do chính đáng. Mặt khác công ty sẽ không phải bồi thường nếu Công
         ty chứng minh được rằng không phải lỗi do cố ý hoặc sơ suất.


      ④ Trường hợp cần cung cấp dịch vụ nội dung, công ty có thể tiến hành kiểm tra định kỳ và thời gian kiểm tra định kỳ cần theo thông báo trên màn hình dịch vụ.


      ⑤ Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ nội dung vì lý do như sát nhập doanh nghiệp, dừng doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty cần thông báo đến người sử dụng         bằng các phương thức đã được đưa ra tại Điều 11 [Thông báo đến thành viên], bồi thường cho người sử dụng điều kiện đưa ra ban đầu. Mặt khác, Công ty không công bố tiêu       
         chuẩn bồi thường, hoặc trường hợp tiêu chuẩn bồi thường không thích đáng, công ty thanh toán cho người dùng số tiền tích luy hoặc mileage của người sử dụng bằng
         tiền mặt hoặc hiện vật.


  Điều 21 : Thay đổi dịch vụ Nội dung


      ① Trường hợp có lý do chính đáng, công ty có thể thay đổi dịch vụ Nội dung được cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu vận hành.


      ② Trong thời gian trên 07 ngày trước khi thay đổi, Công ty đăng trên màn hình ban đầu nội dung tương đương cho những thay đổi đó như ngày cung cấp
         và nội dung của dịch vụ nội dung sẽ được thay đổi, lý do thay đổi trường hợp có thay đổi về thời gian sử dụng, phương pháp sử dụng, nội dung của dịch vụ.

      ③ Theo Điều 2, trường hợp nội dung thay đổi đáng kể hoặc không hợp lý đối với người sử dụng, Công ty thông báo đến người sử dụng dịch vụ cung cấp theo
         phương pháp đã đưa ra tại Điều 11 [Thông báo đến người sử dụng] và phải nhận được sự đồng ý từ người sử dụng. Khi đó Công ty phải cung cấp dịch vụ được
         thay đổi cho người sử dụng từ chối đồng ý thay đổi.  Mặt khác trường hợp không thể cung cấp dịch vụ như vậy, có thể thoả thuận huỷ hợp đồng.


      ④ Công ty bồi thường những tổn hại gây ra cho người sử dụng do huỷ hợp đồng căn cứ theo Khoản 3 và thay đổi dịch vụ căn cứ theo Khoản 1.


  Điều 22 : Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo


      ① Công ty có thể cung cấp đến thành viên thông qua hòm thư điện tử hoặc các hình thức công bố thông tin đa dạng được coi là cần thiết trong khi người sử
         dụng sử dụng nội dung. Mặt khác thành viên có thẻ từ chối tiếp nhận thông qua email bất cứ lúc nào.


      ② Trường hợp dự định truyền thông tin tại Khoản 1 bằng điện thoại hoặc máy fax cần nhận được sự đồng ý của thành viên trước rồi mới tiến hành truyền.


      ③ Công ty có thể đăng quảng cáo vào email, trang web, màn hình nội dung liên quan đến cũng cấp dịch vụ Nội dung. Thành viên nhận được email quảng
         cáo, có thểphản hồi từ chối tiếp nhận đến công ty.


  Điều 23 : Xoá bài đăng


      ① Công ty s ngay lp tc xoá nhng bài đăng có hi đến đi tượng thanh niên vi phm lut liên quan đến bo mt thông tin và khuyến khích s dng
      m
  ng thông tin cá nhân. Mt khác, bng thông báo mà chngười dùng đ tui trên 19 tui có th s dng là trường hp ngoi l

    
  Người b xâm hi li ích v mt pháp lut do nhng thông tin được đăng ti trên bng thông báo do công ty qun lý có th yêu cu đăng ni dung phn
     bác ho
  c xoá thông tin có liên quan đến công ty. Trong trường hp này công ty ngay lp tc cn có phương án x lý và thông báo đến người yêu cu.


  Điều 24 : Thu hồi bản quyền


     ①    Bn quyn và quyn s hu trí tu nhng tác phm bn quyn do công ty to ra thuc quyn s hu ca Công ty.


     ②    Trong s các dch v do công ty cung cp, nhng tác phm bn quyn được to ra theo hp đng hp tác thì quyn bn quyn và s hu trí tu thuc v công ty cung cp tác      phm đó.


     ③    Người s dng không được s dng thông tin có được qua vic s dng dch v do công ty cung cp đ sao chép, truyn, xut bn, phân phát, truyn thông dưới các hình thc      khác mà không được s chp thun trước ca Công ty hoc doanh nghip cung cp s hu quyn s hu trí tu nhng thông tin đó. Không được phép s dng vì mc đích li        nhun hoc cung cp cho mt bên th 3. 


    
    Trường hp s dng tác phm bn quyn ca người s dng theo điu khon, Công ty cn có s chp thun ca người s dng.


  Điều 25 : Bảo mật thông tin cá nhân


     ①   Ngoi tr điu khon có trong đơn đăng ký theo Khon 2 Điu 7, Công ty có th thu thp ti thiu nhng thông tin cn thiết cho vic s dng ni dung
     c
  a người s dng. Vì vic này người s dng cn thông báo trung thc ni dung chun xác v các vn đ mà công ty yêu cu.


    Khi công ty thu thp thông tin cá nhân có kh năng phân bit cá nhân người dùng thì cn phi nhn được s đng ý ca người s dng.


         ③ Công ty không thể sử dụng hoặc cung cấp hoặc thông tin thu thập theo Khoản 1 thông tin mà người sử dụng đăng ký cho một bên thứ
             3 mà không có sự đồng ý của người sử dụng. Trường hợp vi phạm, công ty phải hoàn toàn chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoại trừ những trường hợp sau:


            1. Trường hợp cung cấp thông tin dưới dạng không thể phân biệt từng cá nhân đặc trưng dùng cho điều tra thị trường, nghiên cứu học thuật, làm thống kê.


            2. Trường hợp cần để thanh toán theo Nội dung cung cấp


            3. Trường hợp cần xác nhận bản thân nhằm tránh ăn cắp thông tin


            4. Trường hợp có lý do bất khả kháng cần thiết căn cứ theo luật hoặc quy định của Điều khoản


         ④ Trường hợp công ty cần có sự đồng ý của người sử dụng căn cứ theo Khoản 2 và Khoản 3, công ty cần phải đưa ra và thông báo điều khoản quy định tại
             Khoản 2 Điều 22 Luật bảo mật thông tin và xúc tiến sử dụng mạng thông tin về về quy định liên quan đến cung cấp thông tin cho bên thứ 3 (nội dung thông tin sẽ
             được cung cấp, mục đích và người được cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích
             thu thập thông tin, thông tin người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (chỗ ở, họ tên số điện thoại và thông tin liên lạc khác).

   

         ⑤ Người sử dụng có thể tự nguyện rút lại sự đồng ý theo Khoản 3 bất cứ lúc nào


         ⑥ Người sử dụng có thể yêu cầu hiệu chỉnh lỗi sai và chỉnh sửa thông tn cá nhân của bản thân mà công ty giữ bất cứ lúc nào. Công ty chịu trách nhiệm
             ngay lập tức xử lý yêu cầu. Trường hợp người sử dụng có yêu cầu hiệu chỉnh lỗi sai, Công ty không được sử dụng thông tin cá nhân đó cho đến khi hiệu chỉnh xong.


         ⑦ Công ty giới hạn, hạn chế tối thiểu người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và phải chịu trách nhiệm đối với tổn hại của ngưởi sử dụng nếu làm lộ, àm mất, cải biến thông
             tin cá nhân của người sử dụng bao gồm như thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng.


         ⑧ Công ty cũng như người nhận được cung cấp thông tin cá nhân từ công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi người sử dụng cho phép. Trường hợp đạt được mục                đích, ngay lập tức phải huỷ thông tin cá nhân đó.


         ⑨ Theo quy định pháp luật liên quan đến luật bảo mật thông tin cá nhân và xúc tiến sử dụng mạng thông tin, Công ty cần phải nỗ lực nhằm bảo mật thông tin cá nhân của người sử     
            dụng. Đối với việc sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân, cần áp dụng chính sách bảo mật thông tin cá nhân của công ty và quy định liên quan.


  Điều 26 : Rút lại/ huỷ/ chấm dứt hợp đồng của người sử dụng


        ① Công ty và người sử dụng đã ký hợp đồng về việc sử dụng nội dung có thể rút lại thoả thuận ký hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày người sử dụng
           nhận được thông báo xác nhận tiếp nhận. Mặt khác, trường hợp công ty thực hiện bất cứ một biện pháp nào dưới đây, quyền hạn rút lại hợp đồng của người sử dụng
           có thể bị hạn chế.


          1. Trường hợp đã có điều khoản về việc nội dung không thể rút lại trong khi thamgia hợp đồng.
   

          2. Trường hợp cung cấp sản phẩm dùng thử


          3. Trường hợp cung cấp các biện pháp như sử dụng một phần hoặc tạm thời.


        ② Người sử dụng có thể huỷ bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng nội dung vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được cung cấp nội dung trong các trường hợp sau hoặc trong vòng 30 ngày           kể từ ngày có thể biết hoặc đã biết sự thật đó.


         1. Trườ
  ng hợp không cung cấp nội dung theo quy định trong điều khoản sử dụng


         2. Trường hợp nội dung được cung cấp có sự khác biệt đáng kể so với quảng cáo- hiển thị.


         3. Trường hợp rõ ràng không thể sử dụng bình thường do những khiếm khuyết của nội dung khác. 


        ③ Việc huỷ/ chấm dứt hợp đồng theo Khoản 2 và rút lại tham gia hợp đồng theo Khoản 1 sẽ có hiệu lực khi người sử dụng xác nhận ý định đó thông qua gọi điện thoại, gửi email,
           gửi fax đến công ty.


        ④ Công ty sau khi tiếp nhận xác nhận rút lại tham gia hợp đồng, huỷ/ chấm dứt hợp đồng từ người sử dụng theo Khoản 3 cần ngay lập tức phản hồi lại người sử dụng.

   

        ⑤ Người sử dụng trước khi xác nhận ý định huỷ/ chấm dứt hợp đồng theo Khoản 2 cần xác định thời gian phù hợp có thể yêu cầu sửa hoàn toàn lỗi cũng như nội dung.


  Điều 27 : Hậu quả của việc rút khỏi/huỷ/ chấm dứt hợp đồng của người sử dụng


       ① Công ty phải hoàn trả cho người sử dụng số tiền đã thanh toán bằng phương thức giống phương thức đã nhận thanh toán trong vòng 03 ngày làm việc kể
          từ ngày phản hồi về việc xác nhận huỷ/chấm dứt hợp đồng hoặc kể từ ngày người sử dụng đưa ra ý định rút khỏi tham gia hợp đồng. Trường hợp không thể hoàn trả bằng
          phương thức giống phương thức đã nhận thanh toán, công ty phải thanh toán số tiền lãi chậm thanh toán nhân với tỷ lệ lãi chậm thanh toán do Uỷ bản Giao Dịch Công
          xác định và công bố.


       ② Trường hợp phải hoàn tiền theo Khoản 1, công ty có khấu trừ và hoàn trả số tiền tương ứng với lợi ích người sử dụng đạt được kể từ ngày sử dụng dịch vụ.


       ③ Công ty khi phải hoàn tiền như được quy định bên trên, nếu người sử dụng thanh toán tiền dịch vụ bằng phương thức tiền điện tử hoặc thẻ tín dụng, có thể ngay lập tức yêu cầu tạm           huỷ hoặc dừng yêu cầu hoàn tiền dịch vụ với tư cách là doanh nghiệp cung cấp phương thức thanh toán có liên quan.


       ④ Công ty, người nhận được thanh toán tiền dịch vụ nội dung cũng như người ký hợp đồng sử dụng nội dung với người sử dụng, trường hợp không phải là
          cùng một người thì mỗi người phải chịu trách nhiệm liên đới khi thi hành nghĩa vụ liên quan đến việc hoàn tiền do rút khỏi, huỷ, chấm dứt hợp đồng.


       ⑤ Công ty sẽ không yêu cầu người sử dụng bồi thường thiệt hại cũng như tiền phạt vi phạm hợp đồng với lý do rút lại không tham gia hợp đồng.

   

  Điều 28 : Huỷ/ chấm dứt hợp đồng của công ty và giới hạn sử dụng


       ① Trường hợp người sử dụng có hành vi như trong quy định tại Khoản 2 Điều 12, Công ty có thể hạn chế việc sử dụng dịch vụ và quy định thời gian cũng
           như huỷ/ chấm dứt hợp đồng.


       ② Việc huỷ/ chấm dứt hợp đồng tại Khoản 1 có hiệu lực khi công ty thông báo về quyết định đó đến người sử dụng theo phương thức thông báo do bên Công ty lựa chọn.


       ③ Đối với việc huỷ/ chấm dứt hợp đồng và hạn chế sử dụng, người sử dụng có thể yêu cầu khác theo quy trình công ty quy định. Khi đó nếu công ty nhận thấy
          ý kiến đó chính đáng, công ty có thể ngay lập tức tiếp tục sử dụng dịch vụ.


  Điều 29 : Hậu quả của việc Huỷ/ chấm dứt đối với Công ty Hậu quả của việc huỷ/ chấm dứt hợp đồng sử dụng theo lý do quy trách nhiệm của người sử dụng được áp dụng tại Điều 27.
             Mặt khác, Công ty phải hoàn tiền bằng phương 
  thức giống với phương thức khi nhận thanh toán cho người sử dụng trong vòng 07 ngày kể từ ngày xác nhận ý định
             huỷ/ chấm dứt hợp đồng.


  Điều 30 :
  Tiền phạt do lỗi sai


       ① Trường hợp phát sinh tiền do lỗi sai, phải hoàn tiền số tiền phạt do mắc lỗi sai bằng phương thức tương tự phương thức thanh toán tiền sử dụng dịch vụ.
          Trường hợp không hoàn tiền bằng phương thức tương tự cần phải thông báo trước.


       ② Trường hợp phát sinh tiền phạt mắc lỗi do lỗi trách nhiệm của công ty, công ty phải hoàn trả toàn bộ số tiền phạt không bao gồm tiền phí, tiền hợp đồng.
          Trường hợp phát sinh tiền phạt mắc lỗi do lỗi từ phía người sử dụng, công ty sẽ chi trả tiền phạt nhưng người sử dụng cũng phải chịu phí tổn phát sinh
          trong phạm vị trách nhiệm hợp lý.


       ③ Trường hợp người sử dụng từ chối hoàn trả số tiền phạt mắc lỗi được yêu cầu, Công ty chịu trách nhiệm xác minh số tiền sử dụng vượt quá một cách hợp lý.


   ④   Công ty x lý quy trình hoàn tin pht do mc li theo Quy đnh bo v người s dng ni dung s.


  Điều 31 : Bồi thường tổn hại người sử dụng căn cứ theo lỗi nội dung Công ty xử lý theo quy trình và tiêu chuẩn/phạm vi/phương thức bồi thường căn cứ

            theo lỗi nội dung theo Chỉ thị bảo mật người sử dụng nội dung số.


  Điều 32 : Điều khoản miễn trách nhiệm


       ① Công ty được miễn trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp nội dung trong trường hợp không thể cung cấp nội dung do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng.


       ② Công ty không chịu trách nhiệm đối với những bất lợi trong việc sử dụng nội dung do lỗi của người sử dụng.


       ③ Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải như độ tin cậy, tính chính xác, thông tin, tư liệu.


       ④ Công ty không chịu trách nhiệm về tranh chấp phát sinh về nội dung giữa người sử dụng hoặc sử dụng với một bên thứ 3.


  Điều 33 : Giải quyết tranh chấp


  Trường hợp phát sinh tranh chấp, Công ty phản ánh những phản hồi, ý kiến chính đang được người sử dụng đăng tải và tìm phương thức xử lý ngay lập tức.
  Trường hợp khó khăn để xử lý nhanh, công ty cần thông báo lý do và quy trình xử lý đến người sử dụng.

Bạn đã là thành viên của Pingdream. Hãy đăng nhập và trải nghiệm thôi nào
 • E-Mail
 • Tư cách thành viên
 • Họ tên
 • Nick name
 • Mật khẩu
 • Xác nhận mật khẩu
 • Ngày tháng năm sinh
 • Điện thoại
 • Địa chỉ


 • Ảnh đại diện

 • Vui lòng tải lên hình ảnh có chiều ngang 200 pixel và chiều dọc 200 pixel
 • Tài khoản thanh toán
 • Để cung cấp cho quý khách những dịch vụ khác biệt, Pingdream xin được gửi thông qua tin nhắn và các phương tiện mạng xã hội khác
     
  Công ty chúng tôi xin thông báo mỗi người đều có những quyền hạn về tất cả các tài liệu đã được đăng kí quyền tác giả và chủ quảng cáo trên truyền thông và Pingdream không có bất kỳ trách nhiệm nào